Nya parkeringarna klara!

parkeringar

Parkeringar nr 4083+4084

Nu är de nya parkeringarna klara.

Det är fyra (4) stycken för bilar, utomhus utan inhägnad, och tre (3) stycken för MC.
Två (2) stycken, nummer 4083-4084 finns vid änden av carportslänga G1. De tre MC-platserna finns vid änden av carportlänga G3. De två sista finns vid änden av carportlänga G6.

Skyltar med nummer för dem är beställda och sätts dit så fort de levereras.

parkeringar

MC-parkeringarna 4085, 4086 och 4087

Här finns den nya parkeringskartan att ladda ner.

Samtliga parkeringar fördelas som vanligt av Riksbyggen.

parkeringar

Parkeringar 4088 och 4089.

Parkering P3 i hörnet av Storvretsvägen-Skäcklingevägen har breddats något.

De två (2) gästparkeringarna med nummer 4008 och 4009 närmast infarten är omgjorda till förhyrda platser. Här finns inte längre några gästparkeringar. Märkningen på plankorna är felaktig för närvarande men kommer att rättas till.

parkeringar

Parkering P3.