Protector Försäkring, ny försäkringsgivare för föreningen

Till anslutna föreningar i Riksbyggens fastighetsförsäkring

Upphandling genomförd och avslutad

Vi vill informera Er om att vi inför kommande förfallodag, 1 april, genomfört en upphandling av fastighets- och kollektiva bostadsrättsförsäkringen för Riksbyggens förvaltningskunder. Bakgrunden till upphandlingen är att vi senaste året känt en växande irritation och problematik med återkopplingstider inom skaderegleringen hos befintlig försäkringsgivare Länsförsäkringar. Trots detta missnöje aviserade dessutom Länsförsäkringar en premiehöjning på 10 % för både fastighets- och bostadsrättsförsäkringen.

Första prioriteringen för Riksbyggen när vi genomför upphandling är att Ni får behålla eller förbättra den omfattning och de villkor som vi över tid arbetat fram för Er. Omfattningen och villkoren är i absolut toppklass på marknaden idag. Viktigast är alltså att produkten kan leverera enligt Era förväntningar om olyckan är framme.

Efter genomgång av inkomna offerter har beslutet fallit på en relativt ny försäkringsgivare på den svenska marknaden nämligen Protector Försäkring. Protector har växt snabbt på den svenska marknaden. Något som Protector har gjort sig kända för är sin snabba skadereglering och sina låga driftskostnader vilka möjliggjort att man lyckats hålla ner premienivåerna inom fastighetsförsäkring trots att marknaden i övrigt går tvärt emot med premiehöjningar och villkorsförsämringar.

Protector har visat stort intresse för att bli försäkringsgivare för denna affär och lyckats presentera en verklig statistik över hur snabbt man reglerar skador idag. En annan styrka är att Protector har byggnadsingenjörer i sin skadegrupp som blir ett stöd för Er i samband med skador när det gäller att värdera och bedöma offerter ifrån entreprenörer och fuktfirmor för att nå bästa möjliga kostnadseffektivitet när skadan är framme.

Premiemässigt innebär bytet till Protector en höjning av fastighetsförsäkringspremien med bara 5 % i stället för 10 % som Länsförsäkringar aviserade. Lägg därtill att Protectors tilläggssjälvrisk vid skador beroende på åldersförändringar eller p g a bristande tätskikt bara är 0,5 prisbasbelopp mot Länsförsäkringars 1,0 prisbasbelopp så känner vi oss trygga med att vi återigen hittat bästa möjliga försäkringslösning för Riksbyggens förvaltningskunder.

Med anledning av försäkringsupphandlingen och att dess förhandling dragit ut på tiden så dröjer försäkringshandlingarna något. Ni kan dock känna Er trygga som kund hos Riksbyggen då det är just Riksbyggen som betalar Er premie i förhand så ni alltid ska vara säkra på att Er fastighet är fullt försäkrad året runt.

Vi återkommer alltså inom kort med fullständiga förnyelsehandlingar och skadestatistik för Er förening. Detta kommer precis som ifjol läggas upp på https://kund.riksbyggen.se/ .

Med vänliga hälsningar

Riksbyggens förvaltningsregion Stockholm

Gm

Era Försäkringar i Sverige AB Ansvarig försäkringsförmedlare för Riksbyggens fastighetsförsäkring.