Kategoriarkiv: Riksbyggen informerar

Kurs i stadgar 22 mars 2018

Hur aktuella är er förenings stadgar, när uppdaterades de senast?  Varför är det viktigt att uppdatera sina stadgar så lagkraven uppfylls? Hur ska man läsa stadgarna? Varför är det viktigt att kunna sin förenings stadgar? Varför måste alla beslut i en förenings styrelse vara i enlighet med stadgarna? Det och mer kommer Niklas Pettersson, gästföreläsare från Intresseföreningen i Södra mellersta Skåne att berätta om i kursen Stadgar som Intresseföreningen Stockholm bjuder in till.

Kursen är på World Trade Center, Klarabergsviadukten 70 den 22 mars kl. 18.00-20.30. Smörgås och kaffe/te serveras under kvällen.

Du kan anmäla dig på anmälningswebben https://www.riksbyggen.se/anmalan/arrangemang/1214/intresseforeningens-kurs—stadgar  eller genom att svara på detta mejl att ni vill anmäla er. Sista anmälningsdag är den 20 mars.

Varmt välkomna!

Med vänlig hälsning
Anette Ågren
Föreningssamordnare
Stockholm Uppland Gävleborg Dalarna

Direkt: 018-189840
Växel: 0771-860 860
Besöksadress: Väderkvarnsgatan 18, Uppsala

Post: Box 1914, 751 49 Uppsala
www.riksbyggen.se

 

 

 


Tillfälle att besöka Tveta Återvinning i Södertälje

Tveta Återvinning i Södertälje

Det börjar bli allt viktigare med miljöfrågor för oss alla. Vi måste börja tänka på hur vi kan bidra i vår vardag. Ju fler som bidrar med det lilla i våra liv, desto bättre blir vår påverkan. Tillsammans kan vi göra förändringar!

Nu är det dags att få reda på varför och hur vi skall sortera våra sopor. Vi kommer att åka till Tveta Återvinnig i Södertälje där vi gör en rundtur med bussen på området. Denna rundtur visar oss hur 98 % av allt avfall som kommer dit sorteras och återanvänds. Vi får också tips om hur vi på bästa sätt skall ordna sorteringen i våra bostadsrättföreningar. Vårt besök hos Tveta Återvinning avslutas med gemensam fika och bulle.

Datum och tid: 31 maj kl 13.00 och vi beräknas vara tillbaka kl 16.00

Plats: Vi planerar ett par upphämtningsställen i Södertäljeområdet och återkommer när vi vet vilka som anmält sig. Bussen stannar sedan på samma platser efter avslutad tur.

Kostnad: 400 kr / brf (Betalas av föreningen)

Vid avanmälan senare än en vecka innan tar vi ut en avgift på 1 000 kr av brf.

Vid frågor kontakta Anette Åndevik anette.andevik@gmail.com

Anmäl dig senast 24 april. Anmäl dig här.

Läs mer om medlemskap i Riksbyggen

Kontaktperson
Anette Ågren
Föreningssamordnare

Riksbyggen ringer de i kö som de saknar e-postadress till

Riksbyggen ringer de som står i kö som de saknar registrerad e-postadress till

Hej!

Den 18 april inför Riksbyggen enklare och effektivare hantering av köer som administreras av Riksbyggen. Det kan exempelvis gälla en bilplats, ett förråd eller en hyresrättslägenhet. Från och med den dagen kommer alla lediga objekt att publiceras på webben och där går man in och anmäler intresse för det aktuella objektet om man är intresserad av att hyra det.

Alla som står i kön där det blir ett ledigt objekt får samtidigt en avisering via e-post och har då 8 dagar på sig att anmäla intresse. Den som anmäler intresse inom utsatt tid och dessutom har längst tid i kön, får hyra objektet.

För att kunna få erbjudande om lediga objekt efter den 18 april behöver den som står i kö ha sin e-postadress registrerad i Riksbyggens system. För att erbjuda bästa möjliga service till de som står i en kö hos Riksbyggen och för att minimera risken att någon inte får erbjudande om ett ledigt objekt så kommer Riksbyggen från och med onsdag den 12 april att ringa till de personer som Riksbyggen idag saknar e-postadress till. Det arbetet kommer att pågå i cirka tre veckor.

För att hjälpa Riksbyggen med det arbetet har de anlitat ett företag som heter Hubbr (www.hubbr.se). Alla samtal kommer att ringas av en verklig person som kan svara på frågor och funderingar.

Samtalen kommer att ringas ut från telefonnumret 08-557 66 842. Om man ringer upp numret i efterhand så kommer det att finnas personer som svarar på frågor och funderingar. Ifall det inte finns någon tillgänglig som kan svara kommer det att finnas ett inspelat meddelande som förklarar bakgrunden.

Hälsningar
Helena Elfwing
Marknadsansvarig Riksbyggen

PS. Det här gäller i vår förening de som står i kö för en parkering.

Fler kurserbjudanden från Riksbyggen

Här kommer fler kurserbjudanden från Riksbyggen.

Att läsa stadgar

Tillsammans gör vi genomgång av styrelsens rättigheter och skyldigheter utifrån bostadsrättsföreningens stadgar. Vi kommer att utgå från Riksbyggens normalstadgar . Ta gärna med er förenings stadgar för att göra jämförelser (gäller de Brf som inte är medlemmar), men vi har ingen möjlighet att fördjupa oss i enskild förenings stadgar eller juridiska frågor vid kurstillfället. Under kvällen serveras smörgås och kaffe/te.

Detaljer

 • Start: 2017-04-26 18:00
 • Slut: 2017-04-26 21:00
 • Län: Stockholms län
 • Ort: Stockholm
 • Plats/adress: World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm

Anmälan här.

Intresseföreningen temakväll om kundwebben

På kundwebben finns mycket att se och att använda för en förening. Vi visar hur du kan använda kundwebben för att förenkla styrelsens arbete. Vi går även igenom det nya fakturahanteringssystemet.

Kursledare är David Isaksson, kundgruppschef Riksbyggen

Enklare förtäring serveras under kvällen.

Detaljer

 • Start: 2017-05-10 18:00
 • Slut: 2017-05-10 20:00
 • Län: Stockholms län
 • Ort: Stockholm

Anmälan här.

Intresseföreningens ordförandekonfrens

Ordförandekonferens och ägardialog endast för medlemmar i Intresseföreningen. Samarrangemang med Riksbyggen Stockholm. Vi inleder konferensen med samling på Riksbyggens kontor och avslutar dagen med middag ombord på båt. Detaljerat program skickas ut separat.

Detaljer

 • Start: 2017-05-18 15:00
 • Slut: 2017-05-18 20:00
 • Län: Stockholms län
 • Ort: Stockholm
 • Medlem, pris/person: 0
 • Mat ingår: Nej
 • Sista anmälningsdatum: 2017-05-11

Anmälan här.

Protector Försäkring, ny försäkringsgivare för föreningen

Till anslutna föreningar i Riksbyggens fastighetsförsäkring

Upphandling genomförd och avslutad

Vi vill informera Er om att vi inför kommande förfallodag, 1 april, genomfört en upphandling av fastighets- och kollektiva bostadsrättsförsäkringen för Riksbyggens förvaltningskunder. Bakgrunden till upphandlingen är att vi senaste året känt en växande irritation och problematik med återkopplingstider inom skaderegleringen hos befintlig försäkringsgivare Länsförsäkringar. Trots detta missnöje aviserade dessutom Länsförsäkringar en premiehöjning på 10 % för både fastighets- och bostadsrättsförsäkringen.

Första prioriteringen för Riksbyggen när vi genomför upphandling är att Ni får behålla eller förbättra den omfattning och de villkor som vi över tid arbetat fram för Er. Omfattningen och villkoren är i absolut toppklass på marknaden idag. Viktigast är alltså att produkten kan leverera enligt Era förväntningar om olyckan är framme.

Efter genomgång av inkomna offerter har beslutet fallit på en relativt ny försäkringsgivare på den svenska marknaden nämligen Protector Försäkring. Protector har växt snabbt på den svenska marknaden. Något som Protector har gjort sig kända för är sin snabba skadereglering och sina låga driftskostnader vilka möjliggjort att man lyckats hålla ner premienivåerna inom fastighetsförsäkring trots att marknaden i övrigt går tvärt emot med premiehöjningar och villkorsförsämringar.

Protector har visat stort intresse för att bli försäkringsgivare för denna affär och lyckats presentera en verklig statistik över hur snabbt man reglerar skador idag. En annan styrka är att Protector har byggnadsingenjörer i sin skadegrupp som blir ett stöd för Er i samband med skador när det gäller att värdera och bedöma offerter ifrån entreprenörer och fuktfirmor för att nå bästa möjliga kostnadseffektivitet när skadan är framme.

Premiemässigt innebär bytet till Protector en höjning av fastighetsförsäkringspremien med bara 5 % i stället för 10 % som Länsförsäkringar aviserade. Lägg därtill att Protectors tilläggssjälvrisk vid skador beroende på åldersförändringar eller p g a bristande tätskikt bara är 0,5 prisbasbelopp mot Länsförsäkringars 1,0 prisbasbelopp så känner vi oss trygga med att vi återigen hittat bästa möjliga försäkringslösning för Riksbyggens förvaltningskunder.

Med anledning av försäkringsupphandlingen och att dess förhandling dragit ut på tiden så dröjer försäkringshandlingarna något. Ni kan dock känna Er trygga som kund hos Riksbyggen då det är just Riksbyggen som betalar Er premie i förhand så ni alltid ska vara säkra på att Er fastighet är fullt försäkrad året runt.

Vi återkommer alltså inom kort med fullständiga förnyelsehandlingar och skadestatistik för Er förening. Detta kommer precis som ifjol läggas upp på https://kund.riksbyggen.se/ .

Med vänliga hälsningar

Riksbyggens förvaltningsregion Stockholm

Gm

Era Försäkringar i Sverige AB Ansvarig försäkringsförmedlare för Riksbyggens fastighetsförsäkring.