Är det kallt i din bostad?

Bild lånad från Riksbyggen.

Ibland sjunker utetemperaturen kraftigt från en dag till en annan, från plusgrader till flera minusgrader. Temperaturen inomhus påverkas av dessa väderväxlingar.

Kallt ute och kallt inne

Temperaturen inomhus påverkas av väderväxlingar utomhus. Värmesystem behöver då ställa om vilket innebär att det kan ta några dagar innan inomhustemperaturen helt har anpassats till det nya kallare vädret. Det gäller både när det blir kallare ute – då blir det kallare även inne, och när det blir varmare ute så dröjer sig värmen kvar inomhus. Det här är helt i sin ordning och ingenting att oroa sig för. Om däremot temperaturen inte har landat på en normal nivå 4-5 dagar efter väderväxlingen– då är det dags att agera och göra en felanmälan.  

Vad är då en normal inomhustemperatur i en bostad?

Folkhälsomyndighetens rekommendationer säger att temperaturen i en bostad bör vara mellan 20 och 24 grader. Det är riktlinjer som gäller båda hyresrätter och bostadsrätter.

De rekommenderar vidare att temperaturen inte långvarigt får vara lägre än 18 grader, eftersom det då finns risk för människors hälsa.

(Texten lånad från Riksbyggen)

Läs mer om vad du kan göra hos Riksbyggen. https://www.riksbyggen.se/bostad/kopa-bostadsratt/vad-galler-i-din-forening/kallt-i-lagenheten/?_ga=2.179796519.2012724979.1642506997-1692637235.1633515311