Enkät om genomförande av fuktkontroll

Statuskontroll av fukt i bostäderna

Vi skulle vilja se om det finns intresse av att genomgående i hela området göra en statuskontroll på fukt i lägenheterna.

Det innebär att vi anlitar ett företag som går igenom varje lägenhet och radhus och sammanställer hur det ser ut med fukt. Det är väldigt dyrt att göra och därför behöver vi ta reda på om det är intressant för de flesta. Anledningen till detta är att det varit flera mer eller mindre incidenter med fuktskador under de senaste åren med allt vad det innebär i kostnader och besvär både för boende och föreningen.

Vänligen fyll i enkäten som kommer med november månads medlemsbrev i din brevlåda och lägg den i expeditionens brevlåda på Skäcklingevägen 167.

Enkäten kan också laddas ner här, men ditt svar behövs i föreningens brevlåda, senast söndagen den 23 november, innan nästa styrelsemöte den 25 november då beslut om att genomföra det eller inte kommer att fattas.