Trådlösa innegivare för mätning av temperatur och fukt

givare

Så här ser den ut, givaren för värme och fukt i bostaden. Foto: ©nini.tjader.2018

Som tidigare aviserats kommer företaget eGain att hjälpa oss att balansera upp fördelningen av värme i lägenheterna genom trådlös klimatanpassad styrning. De samlar in information om aktuell innemiljö genom små, trådlösa innegivare (små dosor som placeras i lägenheterna). eGain kommer sedan att göra kontinuerliga mätningar av temperatur och fukt i lägenheterna och säkerställer att inomhusklimatet är jämnt och behagligt.

Givarna har börjat installeras i bostäderna av styrelsen och vissa av hos har redan fått den.

Givaren är ca 4 cm bred, ca 6 cm hög och ca 2 cm tjock och ser ut som på bilden ovan. Den är vit. Den placeras på en vägg i hallen på ett visst avstånd från vägg, tak och dörröppningar.

eGain givare. Foto: ©nini.tjader.2018

På dosans sida sitter en symbol som kan avläsas med en app i en SmartPhone.
Appen heter i-nigma och laddas ner till smartphone från där appar finns.

App-symbolen ser ut som ovan, och gränssnittet i appen som nedan.

Rutan i mitten på skärmen på smartphonen riktar man mot symbolen på dosans sida och kan på så sätt avläsa sina värden själv.

OBS! Innan några avläsningar kan göras måste ett antal master för avläsningen monteras i området. Det arbetet dröjer ett tag.

Vi återkommer med mer information och instruktioner när det blir aktuellt.

Skadeförebyggande besiktning

snö, träd

Foto:©nini.tjader.2015

Den enkätundersökning som gjordes i höstas visade att majoriteten av medlemmarna är för statuskontroll av fukt i bostäderna.

Denna kommer att göras av Riksbyggen under
torsdag 12 februari
fredag 13 februari
tisdag 17 februari
torsdag 19 februari
fredag 20 februari
mellan 08:30 – 16:00.

Avisering från Riksbyggen har delats ut i brevlådorna. Håll koll på datum och tid för just din bostad. På aviseringen anges också vad du gör med din nyckel om du inte kan vara hemma när besiktningen ska ske hos dig.

Observera att besiktningen är obligatorisk och att du är skyldig att släppa in besiktningsman.

Vid besiktningen kontrolleras bl.a. badrum och kök avseende ytskikt, installationer och ventilation.

Du måste se till att golvbrunn är åtkomlig och rengjord, att eventuell badkarsfront är borttagen (gäller även duschkabin om sådan finns och täcker för golvbrunnen) och att skåpet under diskbänken är tömt.

STYRELSEN

Enkät om genomförande av fuktkontroll

Statuskontroll av fukt i bostäderna

Vi skulle vilja se om det finns intresse av att genomgående i hela området göra en statuskontroll på fukt i lägenheterna.

Det innebär att vi anlitar ett företag som går igenom varje lägenhet och radhus och sammanställer hur det ser ut med fukt. Det är väldigt dyrt att göra och därför behöver vi ta reda på om det är intressant för de flesta. Anledningen till detta är att det varit flera mer eller mindre incidenter med fuktskador under de senaste åren med allt vad det innebär i kostnader och besvär både för boende och föreningen.

Vänligen fyll i enkäten som kommer med november månads medlemsbrev i din brevlåda och lägg den i expeditionens brevlåda på Skäcklingevägen 167.

Enkäten kan också laddas ner här, men ditt svar behövs i föreningens brevlåda, senast söndagen den 23 november, innan nästa styrelsemöte den 25 november då beslut om att genomföra det eller inte kommer att fattas.