Trådlösa innegivare för mätning av temperatur och fukt

givare

Så här ser den ut, givaren för värme och fukt i bostaden. Foto: ©nini.tjader.2018

Som tidigare aviserats kommer företaget eGain att hjälpa oss att balansera upp fördelningen av värme i lägenheterna genom trådlös klimatanpassad styrning. De samlar in information om aktuell innemiljö genom små, trådlösa innegivare (små dosor som placeras i lägenheterna). eGain kommer sedan att göra kontinuerliga mätningar av temperatur och fukt i lägenheterna och säkerställer att inomhusklimatet är jämnt och behagligt.

Givarna har börjat installeras i bostäderna av styrelsen och vissa av hos har redan fått den.

Givaren är ca 4 cm bred, ca 6 cm hög och ca 2 cm tjock och ser ut som på bilden ovan. Den är vit. Den placeras på en vägg i hallen på ett visst avstånd från vägg, tak och dörröppningar.

eGain givare. Foto: ©nini.tjader.2018

På dosans sida sitter en symbol som kan avläsas med en app i en SmartPhone.
Appen heter i-nigma och laddas ner till smartphone från där appar finns.

App-symbolen ser ut som ovan, och gränssnittet i appen som nedan.

Rutan i mitten på skärmen på smartphonen riktar man mot symbolen på dosans sida och kan på så sätt avläsa sina värden själv.

OBS! Innan några avläsningar kan göras måste ett antal master för avläsningen monteras i området. Det arbetet dröjer ett tag.

Vi återkommer med mer information och instruktioner när det blir aktuellt.

Värme och varmvatten

Nu är det dags för vissa åtgärder i våra två undercentraler. En del gamla, uttjänta komponenter kommer att bytas ut och en del justeringar göras, så att leveransen av värme och varmvatten ska bli bättre.

Arbetet påbörjas onsdagen den 13 november 2013 och beräknas ta cirka 10 arbetsdagar.

Under arbetet kommer värmen att behöva stängas av i korta stunder, dock inte så länge att det ska hinna bli kallt inomhus. Värmesystemet kommer att tappas ur under arbetet och därefter kommer vi att behöva lufta elementen i en del lägenheter.

Avisering för luftningen kommer att göras direkt till dig av Riksbyggen och de som gör jobben. Det är viktigt att de bereds tillträde för att göra detta.

STYRELSEN