Värme och varmvatten

Nu är det dags för vissa åtgärder i våra två undercentraler. En del gamla, uttjänta komponenter kommer att bytas ut och en del justeringar göras, så att leveransen av värme och varmvatten ska bli bättre.

Arbetet påbörjas onsdagen den 13 november 2013 och beräknas ta cirka 10 arbetsdagar.

Under arbetet kommer värmen att behöva stängas av i korta stunder, dock inte så länge att det ska hinna bli kallt inomhus. Värmesystemet kommer att tappas ur under arbetet och därefter kommer vi att behöva lufta elementen i en del lägenheter.

Avisering för luftningen kommer att göras direkt till dig av Riksbyggen och de som gör jobben. Det är viktigt att de bereds tillträde för att göra detta.

STYRELSEN