Kallelse till extra föreningsstämma

Datum: Tisdagen den 25 augusti 2015
Tid: Kl. 18:00
Plats: BRF Skäcklinge Ängs föreningslokal Skäcklingevägen 163

Ärenden:

1. Beslut nummer två gällande antagande av nya stadgar
Notera att detta är andra stämman i följd som stadgarna ska beslutas om. Första antagandet av stadgarna togs av en enhällig majoritet på ordinarie stämma 2015-05-25. För att stadgarana ska bli antagna krävs en majoritet av 2/3-delar. Efter ev. beslut om antagande av denna stämma blir de nya stadgarna gällande först efter registrering till Bolagsverket, Mer information finns i bilaga 1 och 2 som delats ut till samtliga hushåll.

2. Beslut angående utökning av 5 st extra parkeringsplatser.
Mer information finns i bilaga 3 och 4 som delats ut till samtliga hushåll.

Dagordning

a) Stämmans öppnande
b) Fastställande av röstlängd
c) Val av stämmoordförande
d) Anmälan av stämmoordförande
e) Val av person som har att jämte ordföranden justera protokollet
f) Val av rösträknare
g) Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
h) 1. Beslut nummer två gällande antaange av mya stadgar.
2.) Beslut angående utökning av 5 st extra parkeringsplatser.
i) Stämmans avslutande

Välkomna!

STYRELSEN

Ha en riktigt skön sommar!

föreningslokalen

Utanför föreningslokalen 201§5-06-29. Foto: ©nini.tjader.2015

Vi önskar alla en riktigt skön sommar!

Läs föreningens grillregler om du inte redan gjort det.

Och kom ihåg att alla eventuella byggnationer ska godkännas av styrelsen INNAN de påbörjas. Snabbast kontakt med styrelsen är via e-post till styrelse@skacklinge.se.

Vi ses i föreningslokalen den 25 augusti klockan 18:00 för extra stämma. Extrastämman kommer att handla om p-platser och fastställa de nya föreningsstadgarna. Särskild kallelse kommer i din brevlåda.

TREVLIG SOMMAR!

plantering

En av föreningens planteringar. 2015-06-29. Foto: ©nini.tjader.2015

STÄMMA MÅNDAG 25 MAJ 2015

stamma

Kallelse till ordinarie föreningsstämma
Riksbyggens Bostadsrättsförening Skäcklinge Äng

Datum: Måndagen den 25 maj 2015
Tid: kl. 18:00
Plats: OBS! Kvarterslokalen vid Skäcklingevägen 167. Observera att det står fel i den utdelade kallelsen.
Dagordning: §22 i stadgarna

Medtag utdelad årsredovisning för 2014.
Medtag utdelade inkomna motioner samt styrelsens svar.
Medtag utdelad jämförelse mellan gällande stadgar och föreslagna stadgeändringar.

Hela BRF Skäcklinge Äng Verksamhetsberättelse för 2015 kom tyvärr inte med i den tryckta, utdelade kallelsen till stämma. Du kan ladda hem den fullständiga texten här.
Bilaga:  BRF Skäcklinge Äng Verksamhetsberättelse 2015.pdf

Ny styrelse skall utses. Är du ny nominerad? Då förväntas du delta vid stämman och vid det efterföljande konstituerande styrelsemötet.

Föreningen bjuder på kaffe och kaka.

Välkomna!

STYRELSEN