Sommar, sommar, sommar…

kirskal

Kirskål. Foto: ©nini.tjader.2016

Ha en riktigt skön sommar!

Vi önskar er alla en riktigt skön sommar! Njut av den varma årstiden.

Trädgårdsavfall

Om du är hemma, ta tillfället i akt att göra fint i eventuella trädgårdar. Klipp gräset, rensa ogräs, räta upp och måla eventuella staket. Kom ihåg att trädgårdsavfall inte får kastas i sophusen, och inte heller i de näraliggande natur- och skogsområdena. Trädgårdsavfall tar du alltid själv till närmaste återvinningsstation.

Grillregler

Tänk på eldfaran om ni ska grilla. Föreningens grillregler hittar du här.

Har du byggplaner?

Tänk i så fall på att föreningen har regler för vad du får och inte får göra vid ditt radhus eller vid din uteplats.

Detaljer för vad du får och inte får göra hittar du här.

Observera att alla byggnationer, utan undantag, först, innan byggnationer påbörjas, ska godkännas av styrelsen. Du bör också ha kommit överens med dina närmaste grannar så att det du planerar inte stör dem.

För godkännande av styrelsen lämnar du in en måttsatt ritning innan du börjar bygga. Eventuella grannars skriftliga godkännande av dina planerade åtgärder kan också vara bra att lämna med samtidigt. Först när styrelsen godkänt åtgärderna får du börja bygga.

Grannsamverkan

Om du reser bort, prata med dina närmsta grannar och den du utsett till att vattna blommor, klippa gräset, ta in posten etc. under din bortovaro.

Ser du något misstänkt i området, ring något av de nummer som finns på vår sida om Grannsamverkan. Mer information och telefonnummer hittar du här. Ser du personer i området som uppför sig misstänkt eller du inte känner igen, fråga dem om de letar efter någon eller om du kan hjälpa till. Då vet de att de blivit sedda och det kan förhoppningsvis motverka eventuella brott.

Ha en riktigt skön sommar!