Ha en riktigt skön sommar!

appletree, äppelträd

Äppelträd. Foto: ©nini.tjader.2018

Ha en riktigt skön sommar!

Trots att det känns som om sommaren pågått i evigheter redan med den värme och torka vi haft sedan i början av maj så är det väl kanske ändå nu de flesta påbörjar sina semestrar?

Ha en riktigt skön sommar!

Bär och frukt i området

Äpplen och vinbär (röda och svarta) börjar mogna. Särskilt vinbären. Vinbärsbuskarna är till vår gemensamma glädje i föreningen. Lär barnen att inte rycka av dem och ha vinbärskrig.  Eller att inte kasta äppelkart på varandra. Det lilla äppelträdet vid ingången till området från bussen har i år riktigt många äpplen på gång för första gången. De allmänna äpplena är långt ifrån mogna. Lär barnen att låta dem mogna och att de är till för alla i föreningen (och inte för folk som kommer utifrån). Lär dem att vinbär går att äta och att man kan göra saft och sylt av dem och använda dem i smoothies och på glass. Men att de ska vara mogna innan de plockas.

rödavinbär, redcurrants

Röda vinbär. Foto: ©nini.tjader.2018

Om du reser bort

Om du reser bort, kom ihåg att informera dina närmaste grannar, och se till så att inte stegar står lutade mot radhusens baksidor eller är lätta att hitta och använda. Be dina grannar ha uppsikt över din uteplats och din bostad och vara uppmärksamma på obehöriga i området. Fråga okända vem/vilka/vad de letar efter. Ser du något misstänkt, kontakta Grannsamverkan. På länken till föreningens sida om Grannsamverkan finns även ett par tips om hur du kan minska risken för inbrott.

apples, äppelkart

Äppelkart. Foto: ©nini.tjader.2018

Brandfaran

Det är fortfarande mycket torrt i markerna. Några regnskurar runt Midsommar var inte tillräckligt även om de fick fart på gräset igen (i alla fall lite). Så tänk på brandfaran. Kasta inga fimpar i det torra gräset och var försiktiga med eld över huvudtaget vid grillning etc. Läs föreningens grillregler.

PS. Katter klarar sig inte ensamma hemma. De måste ha tillgång till mat och vatten om du reser bort, även om det bara är över dagen. Helst också sällskap.

Men framför allt: HA EN RIKTIGT SKÖN SOMMAR.

kaprifol, blåhimmel, blueskies

Kaprifol och blå himmel = sommar. Foto: ©nini.tjader.2018

Sommar, sommar, sommar…

kirskal

Kirskål. Foto: ©nini.tjader.2016

Ha en riktigt skön sommar!

Vi önskar er alla en riktigt skön sommar! Njut av den varma årstiden.

Trädgårdsavfall

Om du är hemma, ta tillfället i akt att göra fint i eventuella trädgårdar. Klipp gräset, rensa ogräs, räta upp och måla eventuella staket. Kom ihåg att trädgårdsavfall inte får kastas i sophusen, och inte heller i de näraliggande natur- och skogsområdena. Trädgårdsavfall tar du alltid själv till närmaste återvinningsstation.

Grillregler

Tänk på eldfaran om ni ska grilla. Föreningens grillregler hittar du här.

Har du byggplaner?

Tänk i så fall på att föreningen har regler för vad du får och inte får göra vid ditt radhus eller vid din uteplats.

Detaljer för vad du får och inte får göra hittar du här.

Observera att alla byggnationer, utan undantag, först, innan byggnationer påbörjas, ska godkännas av styrelsen. Du bör också ha kommit överens med dina närmaste grannar så att det du planerar inte stör dem.

För godkännande av styrelsen lämnar du in en måttsatt ritning innan du börjar bygga. Eventuella grannars skriftliga godkännande av dina planerade åtgärder kan också vara bra att lämna med samtidigt. Först när styrelsen godkänt åtgärderna får du börja bygga.

Grannsamverkan

Om du reser bort, prata med dina närmsta grannar och den du utsett till att vattna blommor, klippa gräset, ta in posten etc. under din bortovaro.

Ser du något misstänkt i området, ring något av de nummer som finns på vår sida om Grannsamverkan. Mer information och telefonnummer hittar du här. Ser du personer i området som uppför sig misstänkt eller du inte känner igen, fråga dem om de letar efter någon eller om du kan hjälpa till. Då vet de att de blivit sedda och det kan förhoppningsvis motverka eventuella brott.

Ha en riktigt skön sommar!

Ha en riktigt skön sommar!

föreningslokalen

Utanför föreningslokalen 201§5-06-29. Foto: ©nini.tjader.2015

Vi önskar alla en riktigt skön sommar!

Läs föreningens grillregler om du inte redan gjort det.

Och kom ihåg att alla eventuella byggnationer ska godkännas av styrelsen INNAN de påbörjas. Snabbast kontakt med styrelsen är via e-post till styrelse@skacklinge.se.

Vi ses i föreningslokalen den 25 augusti klockan 18:00 för extra stämma. Extrastämman kommer att handla om p-platser och fastställa de nya föreningsstadgarna. Särskild kallelse kommer i din brevlåda.

TREVLIG SOMMAR!

plantering

En av föreningens planteringar. 2015-06-29. Foto: ©nini.tjader.2015