Höstens städdagar 2020 genomförda

Monica och Rode kämpade med orienteringstavlan vid Skäcklingevägen. Foto: ©nini.tjader.2020

Höstens städdagar 2020 genomfördes som planerat den 10 och 11 oktober.

Trots restriktioner på grund av Corona fick vi möjlighet att träffas vid containerna för trädgårdsavfall och grovsopor. Men inte heller under hösten hade vi någon gemensam fika och grill. Regnet under lördagen gjorde att aktiviteterna mattades av, men under söndagen sken solen.

Tack alla som deltog.

Det var kallt under söndagen så man uppsökte solen. Avstånd hölls. Foto: ©nini.tjader.2020
Container för grovsopor. FOto: ©nini.tjader.2020
Container för trädgårdsavfall. Foto: ©nini.tjader.2020

Dags för höststädning 12 oktober 2013

höst, autumn

LÖRDAG 12 OKTOBER ÄR DET HÖSTSTÄDNING

Lördagen den 12 oktober är höstens gemensamma städdag i föreningen. Söndagen den 13 oktober föreslår vi att du använder för att städa dina egna utrymmen och trädgårdsområden etc.

Klockan 10:00 samlas vi i Föreningslokalen för utdelning/fördelning av uppdrag.
Klockan 12:30 tar vi en paus med kokt korv och kaffe och fika etc. i föreningslokalen.

På agendan står:
– att gå igenom och rätta till stuprännor och hängrännor i de fall vi kan göra det själva samt dokumentera var vi behöver hjälp med det
– fylla på sand i grillröret på stora lekplatsen
– sätta upp en papperskorg vid parkering P1 vid Storvretsvägen
– röja i skogsområdet bakom stora lekplatsen. Alla gamla högar med grenar ska bort.
– om temperaturen är högre än +10°C, måla bänkarna vida lilla lekplatsen längs bort på Skäcklingevägen
– provröja i ”vildmarken” bakom/ovanför stora lekplatsen med de verktyg föreningen har och se hur det går
– sätta upp ett enklare staket som avspärrning där våra släpkärror är parkerade så att inte bilar kan köra in smitvägen vid förrådet
– röja grenar på träden utanför parkering P1 så sopbilar och liknande kommer fram som de ska
– vakta containers så att rätt saker kastas i rätt container

Stövlar och egna trädgårdshandskar rekommenderas.

Containers

Containers kommer att finnas både under lördagen och söndagen.

En container för grovsopor och en container för trädgårdsavfall kommer att finnas vid gästparkeringen vid Skäcklingevägen. Gästparkeringen kommer därför inte att kunna användas från fredag till måndag när containerna hämtats.

En container för trädgårdsavfall/skogsavfall kommer att finnas vid fotbollsplanen vid Storvretsvägen lördag-söndag. Den är i första hand tänkt att användas för det vi röjer bort från skogsområdet.

OBSERVERA ATT ELAVFALL OCH ELEKTRONISKT AVFALL ELLER ANNAT MILJÖFARLIGT AVFALL PÅ INGA VILLKOR FÅR KASTAS I NÅGON AV VÅRA CONTAINER.  Allt sådant är du själv skyldig att frakta till närmsta tipp. Vi lånar ut släp gratis i föreningen.

Vi hoppas i år slippa hitta kasserade tvättmaskiner, tjock-TV-apparater, spisar etc. på diverse platser i området i samband med städdagarna.

Uppsamling av trädgårdsavfall

Vår minitraktor med gamla släpet kommer att köras runt i området för att samla ihop i första hand trädgårdsavfall och köra till containerna för desamma ENBART UNDER LÖRDAGEN. Blanda inte i annat i säckar med trädgårdsavfall. Blomkrukor av plast är exempelvis INTE trädgårdsavfall…

Under söndagen får du själv ta det du ska kasta till respektive container. Just nu har vi Jenny och Joni som chaufförer av traktorn. Vill du hjälpa till med det, prata med Jenny och Joni på plats.

En stor hjälp är också om du själv kan ta det du  ska kasta till containerna.

Lån av trädgårdsredskap

Trädgårdsförrådet vid Storvretsvägen kommer att var öppet för lån av trädgårdsredskap under lördagen 12/10 och söndagen 13/10 mellan cirka 10:00 och 15:00. Skriv upp vad du lånar så vi vet vem som har det. Det finns en lista för det inne i förrådet. Under lördagen lånar vi helst inte ut våra skottkärror eftersom vi både ska köra sand och ris och grenar och behöver dem till det.

VÄLKOMNA! VI HOPPAS ATT SÅ MÅNGA OM MÖJLIGT KAN STÄLLA UPP.

Miljö- & Områdesgruppen
BRF Skäcklinge Äng