VATTENAVSTÄNGNING!

Torsdag den 17 februari mellan 09:30 – 13:30 kommer vattnet att stängas av. Förbered dig genom att tappa upp det vatten du kommer att behöva under den perioden.

Avstängningen av vattnet beror på att arbeten kommer att utföras i undercentralerna och ventiler kommer att bytas.