Höststädningen oktober 2013

städdag

Foto: Nini Tjäder, 2013

TACK!

Tack alla som ställde upp under städdagen lördagen den 12 oktober. Ett tappert 50-tal personer antecknade att de var där men det fanns säkert några som var där utan att anteckna sig. Vi hann det vi skulle och hade dessutom ett fantastiskt väder som det var skönt att jobba i.

Vi fyllde två stora containers med trädgårdsavfall och en stor container med grovsopor. Den senare var fylld till brädden och vi vet att det var några som inte lyckades få med sina grovsopor i den. Vi får fundera på om vi behöver ha två containers för grovsopor till våren… Lovar inget.

För en gångs skulle blev det inte heller en massa el- och elektronikskrot dumpat vid containerna eller annat miljöfarligt. Det tackar vi för!

Om du fortfarande har några av föreningens verktyg hos dig, ställ dem utanför föreningslokalen så tar vi dem till trädgårdsförrådet vid Storvretsvägen. Vi saknar exempelvis fortfarande vår fjärde skottkärra…

En del kanske undrar varför vi har städdagar och vad som är vitsen med dem?

Vitsen med städdagarna är dels att vi träffas och har trevlig ihop och lära känna varandra, vilket är värdefullt för nyinflyttade, och dels att vi jobbar tillsammans.

Vi utför exempelvis en del jobb som vi annars skulle behöva betala dyrt för att hyra in utomstående att göra åt oss. Och containerna fyller sin uppgift att på ett enkelt sätt bli av med egna trädgårdsavfall och grovsopor som annars kanske hamnat där de inte borde vara. För de av oss om varken har bil eller körkort är det också ett bra sätt att bli av med trädgårdsavfall och grovsopor som vi annars hade behövt be någon bilburen om hjälp med.

Nu finns det fåtal bilder som togs vid höstens städdag upplagda här på webben. Du hittar bilderna här.

staeddagoct13_1

Foto: Nini Tjäder, 2013

 

Vi behöver din hjälp med nyckelinventering

keys_2

Vi har den senaste tiden försökt få ordning på vårt nyckelsystem och upptäckt en del historiska brister i dokumentationen av nycklarna. Detta har dykt upp när någon tappar bort en nyckel eller inte får de nycklar de ska ha vid köp-och-sälj.

De mer allmänna nycklarna till dörrarna i skyddsrumsförråden samt trafikbommar och grindar till inhägnade uteparkeringar är dessvärre inte alls dokumenterade/registrerade vad det gäller er som bor i radhus och er som bor i ändarna på flerbostadshusen med egen ingång direkt utifrån. Om för många av dessa spårlöst försvinner av någon anledning kan vi, eftersom dessa nycklar ingår i vårt gemensamma nyckelsystem, hamna i en sits när vi inte längre kan göra nycklar i den serien eftersom dess tillåtna antal överskrids. Hamnar vi där blir vi tvungna att byta nyckelsystem helt och hållet i hela området. Och DET är jättedyrt.

Bom- & parkeringsgrindsnycklarna är knutna till den lägenhet du bor i, om det så är flerfamiljshus eller radhus. I flerfamiljshusen är de dessutom knutna till portlåset och till tvättstugornas dörrar. I radhus är de normalt också knutna till det skyddsrumshus där radhusboende har ett förråd.

I tidernas begynnelse (1985 ungefär, när husen byggdes) när alla fick sina nycklar fick också boende i radhus och i flerfamiljshusen ändar med egen ingång bom- & grindnycklar som var knutna till respektive bostad. Problemet är bara att dessa nycklar aldrig har registrerats någonstans. När en sådan nyckel försvinner av någon anledning och en ny måste göras är det därför inte helt enkelt att göra detta.

Vi behöver alltså hjälp från dig som bor i radhus och i flerfamiljshusens ändar med egen ingång med att få in benämningen på din bom- & grindnyckel och det nummer som står på den. Vi har någorlunda koll på nyckelserierna för flerfamiljshusen så det är bara från dig som bor i radhus vi behöver hjälp.

Fyll i den lapp du får i brevlådan med de uppgifter vi behöver och stoppa den i brevlådan vid Föreningsexpedition, Skäcklingevägen 167, bv inne i porten, så snart du kan. Vi ser fram emot att få in lappar från alla berörda… :). Har du ingen sådan nyckel alls? Notera det på lappen i så fall.

Det är uppgifterna på den sida av nyckeln som ser ut som den nedan som vi behöver få av dig. Överst står det CLG och 3 siffror, skriv hela beteckningen. Sen är det en beteckning till vänster och en till höger och en nedtill. Vi behöver få samtliga.

keys_1

Dags för höststädning 12 oktober 2013

höst, autumn

LÖRDAG 12 OKTOBER ÄR DET HÖSTSTÄDNING

Lördagen den 12 oktober är höstens gemensamma städdag i föreningen. Söndagen den 13 oktober föreslår vi att du använder för att städa dina egna utrymmen och trädgårdsområden etc.

Klockan 10:00 samlas vi i Föreningslokalen för utdelning/fördelning av uppdrag.
Klockan 12:30 tar vi en paus med kokt korv och kaffe och fika etc. i föreningslokalen.

På agendan står:
– att gå igenom och rätta till stuprännor och hängrännor i de fall vi kan göra det själva samt dokumentera var vi behöver hjälp med det
– fylla på sand i grillröret på stora lekplatsen
– sätta upp en papperskorg vid parkering P1 vid Storvretsvägen
– röja i skogsområdet bakom stora lekplatsen. Alla gamla högar med grenar ska bort.
– om temperaturen är högre än +10°C, måla bänkarna vida lilla lekplatsen längs bort på Skäcklingevägen
– provröja i ”vildmarken” bakom/ovanför stora lekplatsen med de verktyg föreningen har och se hur det går
– sätta upp ett enklare staket som avspärrning där våra släpkärror är parkerade så att inte bilar kan köra in smitvägen vid förrådet
– röja grenar på träden utanför parkering P1 så sopbilar och liknande kommer fram som de ska
– vakta containers så att rätt saker kastas i rätt container

Stövlar och egna trädgårdshandskar rekommenderas.

Containers

Containers kommer att finnas både under lördagen och söndagen.

En container för grovsopor och en container för trädgårdsavfall kommer att finnas vid gästparkeringen vid Skäcklingevägen. Gästparkeringen kommer därför inte att kunna användas från fredag till måndag när containerna hämtats.

En container för trädgårdsavfall/skogsavfall kommer att finnas vid fotbollsplanen vid Storvretsvägen lördag-söndag. Den är i första hand tänkt att användas för det vi röjer bort från skogsområdet.

OBSERVERA ATT ELAVFALL OCH ELEKTRONISKT AVFALL ELLER ANNAT MILJÖFARLIGT AVFALL PÅ INGA VILLKOR FÅR KASTAS I NÅGON AV VÅRA CONTAINER.  Allt sådant är du själv skyldig att frakta till närmsta tipp. Vi lånar ut släp gratis i föreningen.

Vi hoppas i år slippa hitta kasserade tvättmaskiner, tjock-TV-apparater, spisar etc. på diverse platser i området i samband med städdagarna.

Uppsamling av trädgårdsavfall

Vår minitraktor med gamla släpet kommer att köras runt i området för att samla ihop i första hand trädgårdsavfall och köra till containerna för desamma ENBART UNDER LÖRDAGEN. Blanda inte i annat i säckar med trädgårdsavfall. Blomkrukor av plast är exempelvis INTE trädgårdsavfall…

Under söndagen får du själv ta det du ska kasta till respektive container. Just nu har vi Jenny och Joni som chaufförer av traktorn. Vill du hjälpa till med det, prata med Jenny och Joni på plats.

En stor hjälp är också om du själv kan ta det du  ska kasta till containerna.

Lån av trädgårdsredskap

Trädgårdsförrådet vid Storvretsvägen kommer att var öppet för lån av trädgårdsredskap under lördagen 12/10 och söndagen 13/10 mellan cirka 10:00 och 15:00. Skriv upp vad du lånar så vi vet vem som har det. Det finns en lista för det inne i förrådet. Under lördagen lånar vi helst inte ut våra skottkärror eftersom vi både ska köra sand och ris och grenar och behöver dem till det.

VÄLKOMNA! VI HOPPAS ATT SÅ MÅNGA OM MÖJLIGT KAN STÄLLA UPP.

Miljö- & Områdesgruppen
BRF Skäcklinge Äng