Vad gäller vid andrahandsuthyrning?

Andrahandsuthyrningar – vad gäller?

• Alla andrahandsuthyrningar ska ansökas om hos styrelsen och beslutas om på nästkommande styrelsemöte.

• Att hyra ut i andra hand utan styrelsen godkännande kan förorsaka att du blir av med din bostad.

• Endast s.k. beaktansvärda skäl enligt bostadsrättslagen är giltiga för att andrahandsuthyrning ska beviljas.

• Tid för upplåtelse beviljas högst ett år åt gången.

• Efter de första sex (6) månaderna gör föreningen en kontroll att allt förlöper tillfredsställande med andrahandsuthyrningen (inga störningar gentemot grannar, betalningar sker så som de ska etc.).

• På grund av tidigare problem med andrahandsuthyrningar rekommenderar vi starkt att den som hyr ut gör en ordentlig kontroll av ekonomi och i eventuellt straffregister innan uthyrning sker.

• Vid av föreningsstyrelsen godkänd andrahandsuthyrning ska kontrakt alltid upprättas mellan uthyrare och den som hyr där hyresperioden tydligt anges.

Riksbyggens information om andrahandsuthyrning kan du ladda hem här.
Riksbyggens blankett för ansökan om andrahandsuthyrning kan du ladda hem här.

OBS! En avgift tas ut vid andrahandsuthyrning

* Avgiften som föreningen kommer att ta ut vid andrahandsuthyrning är 10% av gällande prisbasbelopp (44 800 kr för 2017) per år. Beloppen delas upp i antal månader som bostaden hyrs ut och tas ut månadsvis.

* Den som äger bostaden har totalansvaret för att avgifterna betalas in i tid och att de som hyr sköter sig.

* Den som äger bostadsrätten ansvarar även för att det finns hemförsäkring.

Kurserbjudande från Riksbyggen

Kurserna genomförs den 4 april 2017. Enligt information från Riksbyggen kan alla medlemmar som så önskar delta i kurserna. Du behöver alltså inte sitta i styrelsen eller ha annan funktion för föreningen för att delta.

——–

Hej här kommer information om Intresseföreningens kurser Valberedning och Sekreterare den 4 april kl. 18:00 – 20:30 i World Trade Center, Klarabergsviadukten 70. Sista anmälningsdag är den 30 mars.

Anmäl er på https://www.riksbyggen.se/anmalan. OBS! Kom ihåg att stämma av med er styrelse att det är ok att delta på kursen då det är föreningen som faktureras kursavgiften. Kursavgift för föreningar som är medlemmar i Riksbyggens Intresseföreningen 400 kr/deltagare om en person går, går 2-4 från samma förening är kostnaden 300 kr/person, för 5 eller fler från samma förening är det en totalkostnad på 1 500 kr/föreningen. För Riksbyggens övriga brf-kunder är kostnaden 1500 Kr /deltagare och kurs (inkl. moms).

Under kurser serveras en smörgås och kaffe/te.

Valberedning:

Den här utbildningen vänder sig till dig som är invald i bostadsrättsföreningens valberedning eller intresserad av att lära mer vad en valberedare i en bostadsrättsförening gör. Kursen behandlar vad som krävs av en valberedare generellt under året och mer specifikt inför årsmötet. Valberedningen är en av föreningens viktigaste funktioner.

Sekreterare

Vad är sekreterarens roll och ansvar? Hur kan sekreterarens arbete underlättas? Vilka verktyg finns som stöd för kommunikation i föreningen och hur kan kundwebben användas på ett bra sätt?

Välkommen med din anmälan!

Med vänlig hälsning
Anette Ågren
Föreningssamordnare
Stockholm Uppland Gävleborg Dalarna

Direkt: 018-189840
Växel: 0771-860 860
Besöksadress: Väderkvarnsgatan 18, Uppsala

Post: Box 1914, 751 49 Uppsala
www.riksbyggen.se

 

Riksbyggen informerar – Möjligheternas kö

Hej!

Nu inför vi på Riksbyggen enklare och effektivare hantering av era olika köer. Istället för traditionellt kösystem till parkeringsplatser och annat som föreningen/fastighetsägaren erbjuder, inför vi nu något som vi kallar Aktiva köer.

Kortfattat innebär Aktiva köer att all hantering sker digitalt där lediga objekt publiceras på webben och de som står i kö går in och anmäler intresse om man är intresserad av ett objekt. Objektet tilldelas sedan den person som anmält intresse inom utsatt tid och har längst kötid.

Detta ersätter den traditionella köhanteringen där det första steget är att erbjuda objektet till den som har varit med längst och sedan vänta på svar. Om svaret är nej erbjuds nästa person i ordningen och så vidare tills någon tackar ja. Med Aktiva köer blir hanteringen snabbare och de som står i kön upplever en högre grad av service. För föreningen/fastighetsägaren innebär det att objekt kan hyras ut snabbare och det minimerar risken för hyresbortfall.

Från och med den 18 april kommer alla erbjudanden om lediga objekt att publiceras på webben. Där går den som står i kö och som är intresserad själv in och anmäler intresse för det aktuella objektet. För att göra det krävs att man har ett konto på Riksbyggens Kundwebb.

Inom kort kommer alla som står i en kö hos er att få ett vykort med information om den nya hanteringen. Om ni i styrelsen också vill göra medlemmarna/hyresgästerna uppmärksamma på förändringen gör ni det enklast genom att be dem gå in på kund.riksbyggen.se på webben och skapa sitt konto redan idag!

Vi återkommer inom kort med ytterligare fördjupad information om det nya systemet. Till dess är ni välkomna till er kundansvarige hos oss på Riksbyggen med eventuella frågor. Det går också bra att ringa till Kundservice på 0771-860 860.

Med vänliga hälsningar
Mikael Gustafsson
Kundservicechef

PS. En instruktion om hur du går med i Riksbyggens kundwebb hittar du här på föreningens egen webb. Om det är något i den som inte fungerar låt oss veta det per mail till styrelse@skacklinge.se eller webmaster@skacklinge.se .