ÄNDRINGAR I ASFALTERINGSSCHEMAT

På grund av helger och klämdagar ändras asfalteringsschemat något.

Område 2 – G1/G2 – senare slutdatum

G1 Carport (4208–4218)
G2 Carport (4219–4228) + Parkering (4081–4082)

Blir klart först under måndagen den 21 maj och ska därefter svalna av. Du som har parkeringar här kan alltså inte flytta tillbaka din bil till din ordinarie parkering förrän på morgonen tisdagen den 22 maj.

Område 3 – G3/G4 – senarelagt startdatum

G3 Carport (4229–4238)
G4 Carport (4239–4246) + Parkering (4079-4080)

Påbörjas först på morgonen tisdagen den 22 maj. Senast vid 09:00 på morgonen tisdagen den 22 maj ska alla bilar vara utrymda och flyttade till temporära parkeringarna under förutsättning att det finns plats på de temporära parkeringarna.

Område 1 – P1/G0

Asfalteringen av område 1 beräknas ske vecka 26. Då behöver du tyvärr utrymma igen och parkera på de temporära utrymmena.

BRF Skäcklinge Äng/Styrelsen