ÅRSSTÄMMA ONSDAG 30 MAJ 2012

VÄLKOMMEN PÅ ÅRSSTÄMMA ONSDAGEN DEN 30 MAJ KL. 19:00.

årsredovisning, framsida, Skäcklinge Äng

Plats: Kvarterslokalen hos grannföreningen, Lövholmenhus 1, Skäcklingevägen 91, på andra sidan vägen.

Medtag utdelad årsredovisning för 2011 som delats ut till alla hushåll.

Utöver dagordning enligt stadgarnas §22 kommer följande ärende att tas upp:
– inkommen motion som styrelsen svar. Bifogades den utdelade kallelsen.

Kaffe med tilltugg ordnas av föreningen.

Välkomna!

Styrelsen