BRF Skäcklinge Äng

Höst i föreningen. Foto: ©nini.tjader.2022

Nyligen fick du ett papper i brevlådan rubricerat Välkommen till Brf Skäcklinge Äng. Det är utdelat som en påminnelse om vissa saker som vi tycker är extra viktiga att sätta sig in i och att efterleva.

Tyvärr börjar texten med en felaktig länk som inte leder någonstans.
Information om vår bostadsrättsförening hittar du på vår hemsida:

http://www.skacklinge.se/nyinflyttad/

Det finns några saker som vi tycker är extra viktiga att du läser om:

Sopsortering – Var noga med sopsorteringen, ingen plast i matavfallet. Vik ihop den fulla matavfallspåsen och stoppa in i en påse till om det behövs. Stora wellpappkartonger, farligt avfall och grovsopor lämnas till återvinningen i Skyttbrink (srvatervinning.se). http://www.skacklinge.se/information/sophantering/

Köra eller parkera inne i området. Det är inte tillåtet att köra eller parkera inne i området, utom för in- och utlastning. Parkeringsförbud gäller mellan carportlängorna. Stäng och lås alltid bommen efter dig.

Renovering/ombyggnad/utbyggnad. Du ska ALLTID kontakta styrelsen om lov innan du gör en större eller mindre åtgärd/renovering. Detta gäller både in- och utvändigt. Det kan annars bli dyrt både för dig och för föreningen.

Nyttjandeytor för radhusen håller boende i ordning på själva. Föreningen äger dock ALL mark inom området, även den du betraktar som ”din” trädgård.

Medlemsbrevet. Styrelsen kommunicerar information via Medlemsbrev, Facebook och Facebookgruppen Medlemmar i Brf Skäcklinge Äng, samt hemsidan. Gruppen Medlemmar i BRF Skäcklinge Äng är en intern grupp som du ansöker om att bli medlem i via FaceBook. Enbart boende i föreningen har tillträde till den gruppen och du måste svara på medlemsfrågorna för att bli insläppt.

Just nu kan inte anmälan att få medlemsbrevet via mail eller i brevlådan göras. Vi försöker fixa det inom kort.

Carport och p-plats. Ansökan om carport och P-plats görs hos Riksbyggen (se hemsidan http://www.skacklinge.se/nyinflyttad/bra-att-veta/) . Hänglås till parkeringar i carportarna håller man med själv.

Hör av dig. Hör alltid av dig till styrelsen (styrelse@skacklinge.se) om du har frågor. Hör hellre av dig en gång för mycket än att chansa eller gissa själv. Vi finns här för att hjälp till

Styrelsen BRF Skäcklinge Äng.