Anslutningen till Botkyrka Stadsnät är klar att tas i bruk

botkyrkastadsnät

Nu finns Botkyrka Stadsnät hos BRF Skäcklinge Äng

Stadsnätet är den nya infrastrukturen före telekomtjänster, för dig som bor i Botkyrka kommun. Den absolut senaste tekniken används för att skapa en snabb och prisvärd uppkoppling där alla leverantörer som vill kan skapa tjänster och konkurrera om dig som kund.

Stadsnätet är ett öppet nät som innebär valfrihet, konkurrens och prispress. I nätet hittar du över 250 tv-kanaler och ultrasnabbt internet med upp till 1000 Mbit/s, från flera leverantörer.

Valfrihet

Välj triple play, det vill säga alla tjänster från samma leverantör eller mixa själv. Eller du kanske inte behöver någon tjänst? Hos Botkyrka Stadsnät är det valfritt.

Konkurrens

4 leverantörer på tv-tjänster och 9 på internet och telefoni, alla i samma kabel.

Prispress

Internettjänsterna är ca 1000 kr billigare per år jämfört med ComHem. Kolla själv i Botkyrka Stadsnäts jämförelseportal, Qmarket.

Så här kommer du igång med tjänsterna

1. Koppla datorn direkt till uttag LAN1 (RÖD) på den nya tjänstefördelaren (Inteno).

2. Öppna din webbläsare. Du ska automatiskt komma till Botkyrka Stadsnäts jämförelseportal, som heter Qmarket. Om inte, skriv in start.qmarket.se .

3. Jämför tjänster med det du har idag och beställ.

Om du har problem med att komma igång, ring 0771-700 100, ange din adress och ditt LGH.nr som finns angett på din tjänstefördelare.

Välkommen till Botkyrka Stadsnät!

——

Ordlista:
tjänstefördelare = den dosa som monterats på väggen hemma hos dig

Medlemsbrev februari 2011

Här kommer ett utdrag ur medlemsbrevet från februari 2011.

Gå med i styrelsen?
Vi vill påminna om att det till nästa stämma kommer att bli några platser tillgängliga i styrelsen. Vi söker både ledamöter och suppleanter. Ni som vill engagera er i vår förening hör av er till valberedning@skacklinge.se.

Om en bostadsrättsförening inte får till en beslutsför styrelse måste föreningen
likvideras, vilket kan innebära att vi medlemmar kan bli hyresgäster till en ny
fastighetsägare! Och att man förlorar sin insats.

Revisor
Ingen har ansökt om att ta på sig rollen som föreningens revisor, så vi tänkte förklara
vad det innebär. Man behöver inte ha någon speciell utbildning då föreningen även har
en auktoriserad revisor och ekonom som hanterar de finansiella delarna.

Att vara förtroendevald revisor innebär:
• Kontroll av att protokoll är påskrivna och justerade. För större åtgärder/projekt
kontrolleras informationen i protokoll om upphandling, beslutade belopp samt
återrapportering av genomförande och kostnadsutfall.
• Kontroll av styrelsens beslutsuppföljning från föreningsstämman och
styrelsemöten.
• Övergripande genomläsning av årets verifikationer för kontroll av att de tillhör
föreningens verksamhet samt är attesterade enligt attestordningen. Detta görs
genom att logga in via internet till Riksbyggens faktura system.
• Ta del av underhållsplan och därmed kunskaper om underhålls- och
reparationsbehov.
• Ta del av bokslut och rapporter för uppföljning mot budget, medverka vid
styrelsemöten för behandling av budget och bokslut samt vid ordinarie
föreningsstämma.

Snöröjning
En del anmärkningar om snöröjningen har inkommit till styrelsen. Enligt avtalet röjer
entreprenören bort snö senast 16:00 om det har kommit minst 5 cm innan 07:00
samma dag. Avtalet omfattar maskinell snöröjning enligt tillhörande ritning för maskinen åtkomliga ytor, vilket innebär att boende själva ansvarar för snöröjning fram till vägar där bilar kan färdas. Det nuvarande avtalet är ett standardavtal för vår typ av område.
Sandning utförs efter varje röjning samt vid blixthalka. Styrelsen kommer att se över
snöröjningsavtalet till nästa säsong.

Hjälpa till med kunskap
I en bostadsrättsförening är det vi medlemmar som står för alla kostnader, t.ex.
underhåll och reparationer. Ofta måste vi beställa dessa tjänster externt, antingen via
Riksbyggen eller direkt hos entreprenörer. Ibland måste vi även ta in konsulter om vi
inte har kunskapen själva.

Vi har redan några medlemmar som aktivt deltar i olika aktiviteter eller hjälper till med
expertis på olika områden, t.ex. snöskottning, gräsklippning, trädgårdsskötsel,
hemsidan, el och ekonomi. Vi är 144 hushåll i föreningen och det finns säkert massor av
samlad kunskap i föreningen som vi kan använda för att undvika kostnaden för externa
tjänster.

Till exempel behöver vore det bra med personer som kan bidra med kunskap inom bland annat byggnadsteknik, vvs, elektriker, juridik, ekonomi, målare, brandman och mycket mer. Är du intresserad i att konsultera styrelsen och föreningen med din expertis, kontakta i så fall styrelsen.

Föreningslokalen
Om man vill boka föreningslokalen ska man numera kontakta: Kent Magnusson,
076-550 25 10. Det går även bra att skicka en e-post till: lokal@skacklinge.se


Parkerade bilar

Styrelsen vill påminna om att det är förbjudet att parkera bilar inom föreningens område förutom på speciellt anvisad plats, t.ex. parkeringsplats. Parkerade bilar förhindrar snöröjningen och kan skapa livsfara när utryckningsfordon måste komma fram.