Medlemsbrev mars 2023

Nu finns medlemsbrev för mars 2023 för nedladdning/läsning. Du hittar det här:

http://www.skacklinge.se/files/Medlemsbrev_mars_2023.pdf

Sammanfattning av innehåll:

• OVK, Obligatorisk Ventilationskontroll

• Bredband

Parkeringsplatser

• Städning av trapphus

• Årsstämma

• Sandsopning

Klicka länk för att läsa hela medlemsbrevet för mars 2023.