Nästan höst

höst, autumn
Höst 2017. Foto: ©nini.tjader.2017

Vad händer?

• Takakuten kommer ut i slutet av augusti och monterar alla lösa plåtar på taken.
• Barngungan kommer att lagas
• Flera potthål kommer att lagas

I övrigt hoppas vi att du haft en skön sommar och semester.

Sophanteringen måste bli bättre!

 Vi har inga grovsopsrum. Alla grovsopor får man köra bort till SRV på Skyttbrink. Att köra bort grovsopor kostar föreningen 2.400 kr per gång. Detta är onödigt att betala då det är gratis att kasta grovsopor för privat personer. Du behöver beställa ett kort från deras hemsida och sedan är det bara att kasta dina grovsopor hos dem i Skyttbrink. På deras hemsida ser du mer info. 

https://www.srvatervinning.se/lamna-sopor/atervinningscentraler#Bestallpasserkortmedmera

Vid parkeringen P2 har vi lättare sopsortering av glas, tidningar, plast, metall, Pappersförpackningar. 

Störande grannar

Vi har fått klagomål angående störande grannar. Vi förstår att det varit sommarvärme och man gärna vill sitta ute sent men man måste ha hänsyn till grannarna då de kan störas. Så vi ber alla att mellan 23–06 så ska det inte störas och helst tyst. Vi hoppas att alla kan respektera detta.

Post i fel brevlåda 

Vi vill gärna att man är lite uppmärksam att post hamnar i fel postlåda. Om du får någon annans post så ber vi dig att antingen lämna den i rätt låda eller slänga den på styrelserummets brevinkast så kan vi se till att rätt person får posten. 

Felparkerade bilar

En påminnelse om att inte parkera bilarna var som helst i området. Detta kan leda till en P-bot. Detta stör även grannar som får sina bilar in parkerade eller så står bilen så pass fel att man inte kommer förbi. 

Höststäda

Dags att börja höststäda i trädgårdar för radhusen, och markplan för de lägenheter som har tillgång till mark utanför dörren. Container för trädgårdsavfall kommer som vanligt att finnas tillgängliga vid årets höststädning. Vi återkommer om den lite senare.

Ha en skön höst!