Låsta soprum

soprum

Soprum. Foto: ©nini.tjader.2018

Från och med nu är soprummen låsta.

Tag med nyckel nästa gång du ska kasta sopor. Den nyckel du ska använda är den som i flerfamiljshusen går till porten, och i övrigt till bommar, grindar, bastu och tvättstuga.

Varför är soprummen låsta? Olaglig verksamhet har pågått i våra soprum och styrelsen har därför beslutat sätta lås på soprummen.

Behöver du beställa fler nycklar kan du göra det på styelse@skacklinge.se mot en kostnad om 210 kronor per nyckel. Den/de beställda nyckeln/nycklarna hämtar du sedan själv hos Botkyrka Lås, Victoria vägen 32 i Uttran.

Styrelsen

SKÄRPNING!

sopor

Förbjudna sopor. Foto: ©nini.tjader.2017

Sopsorteringen är på sina håll under all kritik. Kartonger och glas och porslin i behållaren för plastförpackningar? Plastpåsar i matåtervinningen? Trasiga trädgårdsmöbler? Öl- och läskburkar? Glasflaskor?

Allt detta tar DU SJÄLV till närmaste återvinningsstation eller liknande.

Öl- & läskburkar samt glasflaskor tar du till närmaste mataffär som har inlämning för dylikt. Har de inget pantvärde? Då tar du dem till närmaste återvinningsstation.

Kartonger och tidningar tar du till de containers för detsamma som finns inne i uteparkeringen vid Skäcklingevägens slut.  De hör varken hemma i plastförpackningar eller restavfall.

Trädgårdsavfall tar du till närmaste återvinningsstation.

Inget av det här hör hemma i våra sophus.

I behållaren för plastförpackningar går ENBART plastförpackningar.

plastförpackningar

Plastförpackningar. Foto: ©nini.tjader.2015

matavfall

Matavfall. Foto: ©nini.tjader.2015

I behållaren för matavfall går ENBART MATAVFALL I DÄRFÖR AVSEDD PAPPERSPÅSE. Har du slut på papperspåsar så finns det fler att hämta i respektive sophus. Är ditt matavfall i en plastpåse? Då ska det kastas i behållaren för restavfall.

Allt annat – utom tidningar och kartonger – kastas i behållaren för RESTAVFALL. Är det i plastpåse går det i restavfall.

restavfall

Restavfall. Foto: ©nini.tjader.2015

SKÄRPNING! Sortera rätt när du kastar.

sopor

Trädgårdsmöbler i soprummet? Nej, tack. Foto. ©nini.tjader.2017

VIKTIG INFORMATION OM FLYTT AV SOPRUM!

soprumsflytt

Soprum flyttas. Foto: ©nini.tjader.2015

OBS! OBS! OBS! OBS! OBS!OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS!

Vi har tidigare meddelat att vi fr.o.m höststädningen (24-25 oktober) kommer börja sortera matavfall. I samband med att SRV gick igenom våra soprum inför leverans av nya kärl dömde de ut tre av våra soprum av säkerhetsskäl. Detta innebär att vi i fortsättningen INTE kommer kunna använda soprummen som ligger vid Storvretsvägen 87, Skäcklingevägen 261 och Skäcklingevägen 269 . Övriga soprum är det inga förändringar.

Under helgen 24-25 oktober kommer styrelsen ordna med nya soprum enligt följande:

● Storvretsvägen 87 ersätts med ett soprum vid Storvretsvägen 67.

● Skäcklingevägen 261 och 269 ersätt med soprum i carportlängan vid 269. Det som tidigare varit traktorförråd (vid bommen).

Vi i styrelsen fick reda på detta väldigt sent och vi beklagar att vi inte kunnat komma ut med informationen tidigare. SRV kommer och håller informationsmöte på 27 oktober kl. 18.30, 19.00 eller 19.30. Passa på och kom på ett av tiderna.

Vill du hålla koll på hur tömning av kärlen kommer att ske, är planen följande:

Tömningsdagar med start vecka 45
Matavfall fredagar varje vecka
Plastförpackningar onsdagar varje vecka
Restavfall samma som idag onsdag varje vecka.

Har du några frågor är du välkommen att höra av dig till oss på styrelse@skacklinge.se

//STYRELSEN