ÅRSSTÄMMA TISDAG 20 MAJ 2014

årsstämma

Kallelse till ordinarie föreningsstämma i
Riksbyggens Bostadsrättsförening Skäcklinge Äng

Datum: Tisdagen den 20 maj 2014
Tid: kl 19:00
Plats: Kvarterslokalen Lövholmenhus 1, Skäcklingevägen 91 (vid busshållplatsen)
Dagordning: § 22 i stadgarna

Medtag årsredovisning för 2013.

Stämman behandlar också inkomna motioner med styrelsens svar. Årets motioner är:
• Tak över balkong, flerbostadshusen
• Förändring av tvätt-tider i tvättstugorna
• ComHem i fibernätet
• Ombyggnad av hobbyrummen i flerbostadshusen
• Röjning av ”vildmarken” och staket mot gropen bakom lekplatsen
• Anläggning av utegym i anslutning till stora lekplatsen

Föreningen bjuder på kaffe och kaka.

Välkomna!

STYRELSEN