mitt.riksbyggen.se

Mitt Riksbyggen är en sajt för medlemmar i Riksbyggens föreningar. Här kan man bland annat anmäla sig för parkeringsplats och upprätta felanmälan. På sajten finns även information om boendeformen bostadsrätt och hur ansvar fördelas mellan medlemmarna och föreningen. Vilka rättigheter och skyldigheter är gällande mellan medlem och förening. Informationen finns i både text och vide och är bearbetad för att vara lättillgänglig. Vi rekommenderar att man tar del av materialet.

Logga in eller skapa konto på Mitt Riksbyggen på mitt.riksbyggen.se.

mittriksbyggen