Motionsdags och valberedning

motion

Bilden lånad från Internet

Nu är det dags att motionera. Ja både genom att röra på sig efter den långa helgperioden och genom att skicka in motioner till styrelsen inför vårens stämma. Det finns ingen punkt som heter ”Övriga frågor” på stämman, så om det är något du har synpunkter på och vill få behandlat på stämman behöver du skriva en motion.

En motion är ett förslag till styrelsen om något du tycker att styrelsen borde göra eller utreda. Den kan innehålla i princip vad som helst. Den behöver inte vara skriven på något särskilt sätt, men det måste vara tydligt att det är en motion och från vem den kommer. Namn och adress måste du alltså tala om.

MOTIONERNA SKA VARA STYRELSEN TILLHANDA SENAST DEN 31 JANUARI 2015.

Du kan antingen skriva den på papper och stoppa i föreningens brevlåda på Expeditionen, Skäcklingevägen 167 inne i porten, eller skicka ett mail till styrelse@skacklinge.se

Mer om motioner hittar du här.

VALBEREDNINGEN BEHÖVER FÖRSTÄRKNING

Valberedningen behöver förstärkning med minst en (1) person till. Valberedningen är den grupp som oberoende av sittande styrelse föreslår till stämman vilka personer som ska sitta i nästa styrelse och om nuvarande personer ska få fortsatt förtroende för en ny period i styrelsen eller inte. Själva valet till styrelsen görs vid stämman i enlighet med valberedningens förslag till stämman.

Vid senaste stämma valdes bara en person till valberedningen och det beslöts att försöka hitta ytterligare en senare. Mer om valberedning kan du läsa här. Du ingår i valberedningen enbart fram till och med kommande stämma och förväntas förstås närvara vid stämman.

Är du intresserad av att ingå i valberedningen? Kontakta styrelsen antingen via e-post till styrelse@skacklinge.se eller valberedningen via e-post till valberedning@skacklinge.se eller genom att lägga en lapp i föreningens brevlåda vid expeditionen, Skäcklingevägen 167, bv.

Du behövs snarast.