Ny styrelse från och med 14 maj 2018

På årsstämman den 14 maj 2018 valdes en ny styrelse. Den ser ut så här:

Ordinarie ledamöter:

Monica Cumlin (ett år kvar på mandatet)
Birgitta Östlin, omval 1 år
Rode Liljekvist, omval 1 år
Elenora Bohman, omval 2 år
Jarkko Seppä, nyval 2 år
Anton Lundin, nyval 2 år
Marie Åström, RIKSBYGGEN

Suppleanter

Leila Mehtomaa, nyval 1 år
Monica Andersson, nyval 1 år
Jorge Avila, nyval 1 år
Johan Vakoniemi, RIKSBYGGEN (personlig ersättare för Marie Åström ovan)

Revisorer

Benny Tjäder, ordinarie 1 år
Robin Jansson, suppleant 1 år
KPMG auktoriserade revisor, 1 år

Valberedning

Annika Hansson, sammankallande
Michaela Smids

Övrigt från stämman:

Motionen angående fasadbeklädnad godkändes av stämman.

Propositionen från styrelsen att avbryta ombyggnaden av ”Hobbyrummen” avslogs. Ärende återremitterades till styrelsen som får se över detta igen.

Ansvarsfördelning inom styrelsen informeras senare.

HJÄLP! Vi behöver en ny valberedning

valberedning

Bilden lånad från internet.

HJÄLP! Vi behöver en ny valberedning. De som valdes på stämman i maj har flyttat till Spanien, ja båda två. Kul för dem, men inte för föreningen eftersom vi därför blivit utan valberedning.

Valberedningen har den viktiga funktionen att föreslå vilka personer som ska ingå i styrelsen och föreslår kandidater till styrelsen vid årsstämman.

Vi behöver alltså en ordinarie och en suppleant till föreningens valberedning.

Har du lust att ställa upp?
Det är inte jätte-betungande annat än inför stämma när nya ledamöter ska väljas till styrelsen och det är valberedningens uppgift att komma med förslag på lämpliga personer. Styrelsen kan ge dig kontakter med personer i föreningen som kan ge dig råd och stöd.

Dessutom har Riksbyggen kurser för valberedningens ledamöter. De är kostnadsfria för dig som vill gå kursen. Kursavgiften betalas av föreningen.

Nästa kurs går av stapeln den 26 september 2017. Så om du är intresserad av att vara med i valberedningen, maila styrelse@skacklinge.se snarast.

Kursen är 2,5 timme lång och fika och smörgås serveras. Den äger rum på kvällen i World Trade Center vid Klarabergsviadukten.
Mer information och länk för anmälan till kursen finns här. Sista anmälningsdatum är den 19 september. Kontakta styrelse@skacklinge.se innan du anmäler dig till kursen.

Motionsdags och valberedning

motion

Bilden lånad från Internet

Nu är det dags att motionera. Ja både genom att röra på sig efter den långa helgperioden och genom att skicka in motioner till styrelsen inför vårens stämma. Det finns ingen punkt som heter ”Övriga frågor” på stämman, så om det är något du har synpunkter på och vill få behandlat på stämman behöver du skriva en motion.

En motion är ett förslag till styrelsen om något du tycker att styrelsen borde göra eller utreda. Den kan innehålla i princip vad som helst. Den behöver inte vara skriven på något särskilt sätt, men det måste vara tydligt att det är en motion och från vem den kommer. Namn och adress måste du alltså tala om.

MOTIONERNA SKA VARA STYRELSEN TILLHANDA SENAST DEN 31 JANUARI 2015.

Du kan antingen skriva den på papper och stoppa i föreningens brevlåda på Expeditionen, Skäcklingevägen 167 inne i porten, eller skicka ett mail till styrelse@skacklinge.se

Mer om motioner hittar du här.

VALBEREDNINGEN BEHÖVER FÖRSTÄRKNING

Valberedningen behöver förstärkning med minst en (1) person till. Valberedningen är den grupp som oberoende av sittande styrelse föreslår till stämman vilka personer som ska sitta i nästa styrelse och om nuvarande personer ska få fortsatt förtroende för en ny period i styrelsen eller inte. Själva valet till styrelsen görs vid stämman i enlighet med valberedningens förslag till stämman.

Vid senaste stämma valdes bara en person till valberedningen och det beslöts att försöka hitta ytterligare en senare. Mer om valberedning kan du läsa här. Du ingår i valberedningen enbart fram till och med kommande stämma och förväntas förstås närvara vid stämman.

Är du intresserad av att ingå i valberedningen? Kontakta styrelsen antingen via e-post till styrelse@skacklinge.se eller valberedningen via e-post till valberedning@skacklinge.se eller genom att lägga en lapp i föreningens brevlåda vid expeditionen, Skäcklingevägen 167, bv.

Du behövs snarast.