Kategoriarkiv: Allmänt

Vad är det för jordhög?

jord

Jordhög vid 97:an. Foto ©nini.tjader.2018

Vad är det för jordhög i hörnet vid parkeringen utanför Skäcklingevägen 97? Riktigt fin jord ser det ut att vara.

Först kom det ett lass jord. Sen kom det ett lass jord till. De har täckt över avrinningsbrunnen med plast så jorden inte ska rinna ner där och fylla upp den.

Jorden kommer att fördelas i föreningens planteringar/rabatter och är alltså INTE för användning hos enskilda medlemmar.

jord

Jordlass nummer två. Foto: ©nini.tjader.2018

Höjda avgifter från och med 2019

I samråd med vår ekonom på Riksbyggen har styrelsen beslutat att från och med 2019-01-01 höja medlemsavgiften och avgiften för att hyra parkeringsplatser.

Vi har klarat oss länge utan att behöva höja avgiften, men för att kunna möta stigande utgifter behöver föreningen nu öka sina inkomster. Framför allt ser vi ökade kostnader för renoveringsarbete och vattenskador.

Årsavgiften höjs med 6,7%

Eftersom årsavgiften beror av hur5 stor bostaden är blir kostnadsökningen i krontal olika för varje bostad. Observera att det belopp du betalar varje månad avser fler kostnader än årsavgiften och den här ökningen med 6,7% berör enbart årsavgiften.

Parkeringsavgiften höjs med 100 kronor per p-plats och månad

Att parkeringsavgiften höjs motiveras med att elstolpar har installerats till samtliga platser. Vi behöver även täcka kostnader för underhåll av asfalten, grindar och bommar.

Styrelsen besvarar självklart alla frågor du har kring detta. Kontakta oss via mail till styrelse@skacklinge.se, eller via föreningens postlåda på Skäcklingevägen 167.

Med vänlig hälsning
Styrelsen


Bytet av stuprör och hängrännor försenat

Bytet av stuprör och hängrännor har försenats med cirka en vecka mot plan/aviseringar. Men det ÄR påbörjat vid Storvretsvägen.

Bilder från höststäddagen 13 oktober 2018

Så var höstens städdag över. Vi hade ett fantastiskt väder, varmt och nästan soligt. Uppslutningen var god. Här är ett antal bilder från höstens gemensamma städdag.

Klicka bild för att se en större version.

Foto: ©nini.tjader.2018

Varför högtryckstvättas de träfasader som ska målas?

fasad

Högtryckstvättad fasad. Foto: ©nini.tjader.2018

Det har varit några som undrat varför arbetarna som ska måla våra röda träfasader, högtryckstvättar först.
De använder en speciell borste för att få bort så mycket gammal färg som möjligt.
Sedan måste färgpigmentet sköljas bort, vilket är mycket viktigt. Annars fastnar inte den nya färgen och fram för allt, lämnas inte den 5-åriga garantin.
Här spolar de med högtryck, men bara en kort stund och inte på nära håll, för att på ett effektivt sätt få bort det gamla färgpigmentet.

Mer information om färg och förbehandling

Falu Vapen Rödfärg

Falu Vapen Rödfärg, den traditionella slamfärgen i Falu Röd och Svart kulör, är gjord på linolja, mjöl, järnvitriol och järnoxidpigment. Färgen är avsedd för målning på nytt virke eller virke tidigare målat med slamfärg. Virket som målas ska ha en yta motsvarande ohyvlat trä. Färgen är kokad som traditionell slamfärg skall vara men saknar de tungmetaller som kan följa med när jordpigment används. Falu Vapen Rödfärg är även registrerad i BASTA-systemet vilket innebär att vi kan styrka att denna produkt klarar BASTA-kriterierna avseende miljö- och hälsofarliga egenskaper. Se www.bastaonline.se.

Förbehandling

Nytt virke: Avlägsna all smuts och allt damm. Transportgrundat virke skall vara behandlat med en grundfärg som kan övermålas med slamfärg.

Tidigare målat med slamfärg: Borsta ner allt löst sittande färg. Tjocka färgskikt skrapas ned. Man bör göra en noggrann undersökning för att se om det finns några defekter. Framför allt bör man undersöka om det finns påverkan från fukt. Mjukt rötskadat trä ska ersättas och grått väderslitet trä tas bort. Borsta bort allt damm med mjuk borste.

Tvätta fasaden med fasadtvätt och skölj noga med vatten. Var noga med att fasaden är helt torr innan målning, högst en fukthalt av 17%.